𝐃𝐀𝐍 πŽπΔ†πˆππ„ ππ„π”πŒ, 𝐁𝐋𝐀𝐆𝐃𝐀𝐍 π†πŽπ’ππ„ πŽπƒ 𝐙𝐃𝐑𝐀𝐕𝐋𝐉𝐀

Tu, na naΕ‘oj najjuΕΎnijoj točki, na naΕ‘emu izlasku na Jadransko More, uvijek osjetim snagu jedne posebno pozitivne energije za koju bih iskreno volio da se jače preslika na sva područja naΕ‘e ΕΎupanije. Vlada HNΕ½-a vidi i prepoznaje trud i zanos neumskih opΔ‡inskih vlasti, na čelu s načelnikom Draganom JurkoviΔ‡em, kao i poΕΎrtvovnost u radu za bolje sutra svih Neumljana u cjelini.
Kao Vlada, pomogli smo i pomaΕΎemo niz razvojnih, socijalnih i infrastrukturnih projekata svih naΕ‘ih opΔ‡ina i gradova. Neke smo, poput onih iz domene energetske učinkovitosti, u cijelosti financijski preuzeli. Nedavno smo, svi zajedno, svjedočili puΕ‘tanju u pogon neumske uljare, prevrijednoga gospodarskog projekta i za ovaj kraj i za cjelokupnu HNΕ½.
Budite uvjereni, ne Δ‡emo na tomu stati! Bili smo i ostat Δ‡emo iskren i pouzdan partner koji ne Δ‡e ΕΎaliti ni truda ni napora, zajedno s opΔ‡inskim čelniΕ‘tvom, nastaviti raditi na osmiΕ‘ljavanju i provedbi projekata koji Δ‡e nastaviti unaprjeΔ‘ivati i razvijati ovaj vrijedni i uspjeΕ‘ni kraj.