2. i 3. SVIBNJA NERADNI DANI

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list RBiH”, broj 2/92 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi svibanj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana, 1. i 2. svibnja. Ovim zakonom propisano je da ukoliko jedan od dana kada se slavi ovaj praznik pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi idući dan poslije ta dva dana.

Obzirom da Prvi svibnja ove godine pada u nedjelju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak (2. svibanj 2016.) i utorak (3. svibanj 2016.), uz napomenu da u dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU