Preporuka je sa sastanka Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva održanog 5. 8. 2021. godine da se druga doza cjepiva protiv COVID-19 daje što ranije unutar preporučenog razmaka, uzimajući u obzir porast broja oboljelih i prijetnju od širenja delta varijante SARS-CoV-2 u Federaciji BiH, kao i činjenicu da je kod osoba koje nisu vakcinisane ili nisu preboljele COVID-19 primjena jedne doze cjepiva manje učinkovita.

Imajući na umu da je dokumentacijom proizvođača docjepljivanje preporučeno između 4. i 12. tjedna, smatramo da je posve sigurno i trenutnom stanju postupka imunizacije u Federaciji BiH primjereno docjepljivanje nakon 6 tjedana. Pravodobnim i potpunim cijepljenjem se ostvaruje učinkovita zaštita protiv COVID-19.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će putem odgovornih osoba za logistiku proslijediti plan za distribuciju cjepiva Vaxzevria, proizvođača AstraZeneca za cijepljenje drugom dozom stanovništva. Količine ovog cjepiva za cijepljenje prvom dozom distriburane su u 31. tjednu 2021. godine (26/27.7.2021.). Svi koji su u 31. tjednu 2021. cijepljeni navedenim cjepivom mogu se javiti na isto cijepno mjesto gdje su primili prvu dozu.