Akademska zajednica će razmatrati transformacijski potencijal euroatlantskih procesa u BiH

 

 

„Transformacijski potencijal euroatlantskih procesa u Bosni i Hercegovini“ naziv je međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja će se održati 18. ožujka 2021. u organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH, Sveučilišta u Mostaru i Rektorskog zbora Republike Hrvatske.

Konferencija će okupiti međunarodnu znanstvenu elitu u području prava, politologije, sociologije i filozofije čime će dobiti na inter i multidisciplinarnosti te širem publicitetu i značaju. U okviru konferencije predviđena su tri panela naziva „Europske političke vrijednosti kao pretpostavka trajne konsolidacije tranzicijskih društva“, „Federalizam kao sredstvo izgradnje višenacionalnog demokratskog društva“ te panel „Kako prevladati postkonfliktnost bh. društva integracijom u EU i NATO?“

 

Zbog epidemiološke situacije sudjelovanja i izlaganja na konferenciji bit će u kombiniranom modelu live i online. Link video streaminga bit će dostupan na web-stranici Sveučilišta u Mostaru (https://www.sum.ba).

 

Jednodnevna konferencija će sa znanstvenog i stručnog aspekta tematizirati ključne čimbenike interne i eksterne stabilizacije postkonfliktnih država i društava, s naglaskom na BiH. Sudionici konferencije razmotrit će ključne političke vrijednosti koje moraju postati operativne u višenacionalnom ambijentu te koja je uloga i značaj federalizma u postizanju nužnog civilizacijskog iskoraka i utemeljenja prosperitetne višenacionalne državne zajednice sukladno načelu „jedinstvo u različitosti“, koje baštini Europska unija. Akademska i stručna zajednica treba ponuditi odgovor kako stabilizirati multinacionalne federacije, osnažiti konsenzus njihove pluralitetne konstitucije te u tom smislu koji su modeli građanskog poretka prikladni za akomodaciju kolektivnih i individualnih prava s ciljem ostvarivanja pune jednakopravnosti i jednakosti.

 

Ova će konferencija biti posvećena upravo euroatlantskim pitanjima, njihovom transformacijskom potencijalu, mogućnostima uzajamnog osnaživanja i konvergencije, kao i aktualnim tendencijama i perspektivama.

 

 

Ured za odnose s javnošću