AKTUELNE I POTVRĐENE INFORMACIJE NA www.covid-19.ba

 

Geoportal www.covid-19.ba, koji je Vlada Federacije BiH pripremila u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH u funkciji je od petka. Na ovom portalu  dostupni su svi aktuelni i potvđeni podaci vezani za koronavirus, kako za teritoriju Federacije, tako i za sve kantone pojedinačno.

Također, na stranici se nalaze linkovi s naredbama, uredbama i preporukama nadležnih federalnih institucija  kao što su Vlada Federacije BiH, Federalni štab civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva  i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Građani na ovom portalu mogu naći i sve bitne kontakt telefone.

Podaci se prikupljaju kroz aplikaciju koja je razvijena u pozadini geoportala i koja omogućava da Zavod za javno zdravstvo FBiH informatički bude uvezan sa svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo kao i sa kliničkim laboratorijama gdje se obavljaju sva testiranja na Covid-19, tako da oni svi rade nad jednom centraliziranom bazom podataka.

Ovaj geoportal iz dana u dan bilježi sve više posjeta što pokazuje da su tačne i potvrđene informacije od velikog značaja građanima.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU