Bukvarević u posjeti Posavskom kantonu

U ponedjeljak (29.2.2016.) federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević posjetit će sjedište Posavskog kantona.

PROGRAM POSJETE:
* 10.00-10.50 sati – sastanak s premijerom Kantona, zamjenikom premijera PK, predsjednikom Skupštine, zamjenikom predsjednika Skupštine, kantonalnim ministrom za boračka pitanja i kantonalnim ministrom unutrašnjih poslova u kabinet premijera u zgradi Vlade PK
* 11.00-12.50 sati – sastanak s resornim kantonalnim ministrom, načelnicima općina PK i predsjednicima KO boračkih udruženja u zgradi Vlade PK.
Teme sastanka su:
– izlaganje ministra Bukvarevića o radu ovog ministarstva u 2015. i planu aktivnosti za 2016. i o projektima pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju boračkih kategorija;
– izlaganje kantonalnog ministra Marijana Kopića;
– upoznavanje s radnim tekstom Zakona o pravima demobilisanih boraca (uvodničar član radne grupe);
– upoznavanje s radnim tekstom Zakona o boračkim organizacijama
(uvodničar Ibrahim Ganibegović).

NAPOMENA: Izjave za medije su planirane u 13.00 sati, u zgradi Vlade Posavskog kantona.

10934034_1161619050529930_2282022250859913515_n