Darijana Filipović predstavila Monografiju Trideset godina HDZ BIH

Mostar, 20. kolovoza 2020.: Gošća prijepodnevnog programa radija Mostarska panorama bila je Darijana Filipović, dopredsjednica HDZ BiH i zastupnica HDZ BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Povod je bila nedavno objavljena monografija Trideset godina Hrvatske demokratske zajednice BiH(1990.-2020.)(Tisak Grafotisak, Grude) u kojoj je na 530 stranica obuhvaćeno 30 godina postojanja i djelovanja stranke na svim razinama diljem BiH.Izišla je kao dvojezično (hrvatsko- englesko) izdanje u nakladi 2500.
U uredništvu monografije su:Dragan Čović, Darijana Filipović, Borjana Krišto, Zdenko Ćosić,Marinko Čavara,Ivo Vincetić,Josip Jerković i Ivo Čolak.
Tehnički urednici: Ivo Čolak i Darijana Filipović.Fotografije: Mateo Jurčić, Stojan Lasić, Boris Šćitar, Svetislav Cvetković, Anđelko Maslać, Arhiv HDZ BIH.
Lektura teksta na hrvatskom jeziku:Martina Arapović,Josipa Ištuk,Ivica Perić.
Grafičko oblikovanje i prijelom: Shift Brand Design,Mostar (Foto:Ivan Raguž)

 

AUDIO: Darijana Filipović, dopredsjednica HDZ BiH i zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH