Do kraja godine strategija razvitka HNŽ-a

Mostar, 14. ožujka 2016. – Na danas održanoj 17. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Informaciju o aktivnostima na donošenju Strategije razvitka HNŽ. Istaknuto je kako je dinamika do sada poduzetih aktivnosti u skladu sa zacrtanim planovima, te se do kraja godine očekuje donošenje integrirane i multisektorske Strategije. Na tom tragu na današnjoj sjednici Vlada je imenovala članove Županijskog odbora za razvitak koji će kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo voditi proces strateškog planiranja i elaborirati konačni dokument Integrirane strategije razvitka HNŽ. Županijski odbor, uz predstavnike Vlade, čine predstavnici relevantnih institucija i organizacija iz sektora značajnih za razvitak.

Također, Vlada je, sukladno Programu rada Vlade za 2016. godinu i Akcijskom planu HNŽ u svezi s Reformskom agendom BiH, napravila analizu poduzetnih normativno-pravnih aktivnosti ministarstava i drugih tijela županijske uprave. Ministri su istaknuli kako je značajan broj prednacrta i nacrta zakona izrađen, te će uskoro biti na dnevnom redu sjednica Vlade. U svezi s tim, zaključeno je kako će Vlada redovito kvartalno analizirati provedbu planova s ciljem značajnijeg poboljšanja normativno-pravne uređenosti Županije.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec ožujak 2016. godine.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova pokopa u iznosu od 835 KM za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj za koje troškove smještaja plaća Županija. Također, dana je suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba„ Stolac za 2015. godinu i suglasnost na Plan rada Ustanove u 2016. godini.