Ravno: Održana Znanstveno-stručna konferencija

 

U općini Ravno uz potporu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ-a i Vlade HNŽ-a održana je  Znanstveno-stručna konferencija „Problematika upravljanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNŽ s osvrtom na privatno vlasništvo”.

Konferenciju je otvorio Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr.sc. Nevenko Herceg.
O aktualnoj problematici gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, komasaciji, degradaciji zemljišta te održivom razvoju ruralnog turizma govorili su istaknuti stručnjaci iz ove oblasti: ministar Donko Jović, Goran Brkić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Ivan Lesko ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNŽ/K. Sa znanstvenog stajališta o gospodarenju i upravljanju poljoprivrednim zemljištem govorili su uvaženi akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prof.dr.sc. Ferdo Bašić sa Sveučilišta u Zagrebu, akademik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH prof. dr.sc. Jakov Pehar, prof.dr.sc. Hamid Ćustović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i drugi uvaženi stručnjaci.

Predsjednica Organizacijskog odbora Konferencije, prof.dr.sc. Mirjana Milićević osvrnula se na zaključke „Poseban naglasak je stavljen na problem neusuglašenosti katastra i zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu, zatim učinkovitost usitnjenih posjeda i afirmacija komasacije kao mjere poboljšanja stanja. Čuli smo dosta primjera i specifičnosti hercegovačkih poljoprivrednih površina, problem degradacije zemljišta i primjeri dobrih praksi iz drugih područja. Kroz zaključke Konferencije ponuditi će se konkretna rješenja u aktualnoj problematici poljoprivrede, te gospodarenja i održivog razvitka ruralnih područja. Kao sveučilišna profesorica i pročelnica Turizma i zaštite okoliša mogu sa sigurnošću kazati da poljoprivreda nije jedini resurs koji općina Ravno ima na raspolaganju kao prioritet u razvoju. Naime, općinska uprava na čelu sa načelnikom gosp. Andrijom Šimunovićem već dugi niz godina uspješno radi na razvoju eko i ruralnog turizma i na dobrom su putu da postanu prestižna općina u ovom vidu turizma u Hercegovini.

 

AUDIO: Andrija Šimunović