Dom naroda PSBiH podržao ukidanje ”bijelog kruha”

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Zastupnički dom državnog parlamenta, a kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade „bijeli kruh“.

Prilikom rasprave, zamjenica predsjedavajuće Kluba hrvatskog naroda Zdenka Džambas je, uime Kluba, kazala da su tražili da Ministarstvo financija, odnosno Vijeće ministara BiH dostavi kompletan, sveobuhvatan zakon koji bi izvršio izmjene po pojedinim točkama.

– Nismo ga dobili na vrijeme, te je to bio razlog zašto je ovaj zakon uvršten prošli put u prvom čitanju. U međuvremenu, taj sveobuhvatni zakon je došao, on ide u proceduru. Iz tog razloga, Klub Hrvata nema namjeru danas se izjašnjavati za parcijalne dijelove, nego ćemo pričekati sveobuhvatni zakon, te na taj način staviti točku na ove parcijalne izmjene – kazala je Džambas.

Izaslanici su sa devet glasova „za“, tri protiv i jednim suzdržanim podržali predloženi zakon, kojim se briše član koji propisuje da “izabrani dužnosnici i nositelji funkcija, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uvjete za mirovinu, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka funkcije”.

Ta naknada obuhvatala je osnovnu neto plaću s dodatkom za minuli rad i poreze i doprinose u skladu s propisima koji reguliraju ovu oblast. (Dnevnik.ba)

dom_naroda_2