DRLJAČA: VRATITI DOSTOJANSTVO STARIJIM OSOBAMA

 

Dopremijer Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača prisustvovao je danas, u prostorijama Centra za starenje sarajevske Općine Centar, okruglom stolu povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, a u organizaciji Populacijskog fonta Ujedinjenih nacija (UNFPA).
Ministar Drljača je istakao da se obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba, naglašava potreba da im bude smanjen osjećaj marginalizacije i izolacije, te da se potakne donošenje mjera protiv njihovog zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja. Također, naglasio je da ovaj dan predstavlja i prigodu da se glasnije progovori o pravima ove populacije, koja čini sve veći postotak stanovništva, a čiji je socijalni položaj često vrlo težak, te u nekim slučajevima ispod dostojanstva čovjeka.
Na sastanku je rečeno je da će u skladu s procjenama tokom slijedećih 50 godina broj starijih osoba u svijetu porasti sa oko 600 miliona na gotovo 2 milijarde, te da danas jedna od deset osoba ima 60 i više godina. Do 2050. godine jedna od pet osoba će biti u toj dobi, a do 2150. godine, jedna od tri osobe će imati 60 i više godina.
Kako je navedeno, neophodno je ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja u 21. stoljeću.
Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu da je Bosna i Hercegovina potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u suradnji s drugim relevantnim institucijama i organizacijama, a uz pomoć Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA), i Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja, Tajništva Ujedinjenih naroda (UN DESA), pripremilo Strategiju o unapređenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH. Ovaj dokument je svojevrsni odgovor sistema na ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uvjetima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, te predstavlja jedinstven pristup rješavanju pitanja starenja stanovništva Federacije BiH u 21. stoljeću.
– Ako je naša ambicija da „gradimo budućnost kakvu želimo“, moramo uvažavati populaciju iznad 60 godina. Ne uvažavati starije osobe znači, ne uvažavati 20 posto svjetske populacije koju će svijet doseći do 2030. godine, kada će biti više ljudi iznad 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, s najbržom promjenom dobne strukture u zemljama u razvoju. Starenje svjetskog stanovništva, u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama, indikator je unaprijeđenja globalnog zdravlja, ali također i potiče posebne izazove za 21. stoljeće – zaključio je Drljača, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.