Druga godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, sutra u Mostaru

SARAJEVO, 21. ožujka 2016. godine – Zajednička komisija za ljudska prava Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, uz potporu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održat će Drugu godišnju konferenciju o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, 22. i 23. ožujka 2016. godine u Mostaru.

Cilj konferencije je pregled realizacije zaključaka usvojenih na konferenciji “Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, kroz zakonodavni okvir, trenutačno stanje i planovi institucija BiH, u oblasti ljudskih prava u BiH” koja je održana u lipnju, 2015. godine u Bijeljini.

Konferenciji će nazočiti resorni ministri, ombudsmeni, predstavnici državnih i entitetskih parlamentarnih odbora koji se bave ljudskim pravima, kao i predstavnici Skupštine Brčko Distrikta BiH, direktori institucija BiH nad kojima se provodi nadzor, te predstavnici međunarodne zajednice i nevladinih organizacija.

Pozivamo sve medije da uzmu izjave i naprave kadrove, sutra, u utorak, 22. ožujka 2016. godine, u 10:30 sati, u dvorani “Princess” hotela “Mepas” u Mostaru, ulica Kneza Višeslava b.b, Mostar.

Medijima će za izjave na raspolaganju biti: Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i  Fermin Cordoba, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH.