Drugi Energetski samit sutra u Neumu

SARAJEVO, 20. travnja (FENA) – Drugi Energetski samit u BiH, u organizaciji USAID-a i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), počet će sutra u Neumu.

Reforma energetskog sektora, korištenje obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost te liberalizacija tržišta teme su o kojim će se raspravljati u naredna dva dana.

Kroz panel-diskusije, prezentacije i radionice, prisutni će razgovarati o investiranju u energetski sektor i funkcioniranju maloprodajnog tržišta električne energije. Na samitu će također biti organizirane i tehničke sesije o aktuelnim temama kao što su obnovljivi izvori energije, energetskoj efikasnosti i proizvodnji električne energije iz biomase.

Samit se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju Federacije BiH te Regulatorne komisije za energetiku RS.