Federalno ministarstvo dodijelilo 1.320.000,00 KM za znanost

 

 

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti,u srijedu, 27.04.2016. godine, u zgradi Vlade Federacije BiH, u Mostaru, upriličeno je potpisivanje ugovora o financiranju/sufinanciranju programa i projekata u znanosti u 2016. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ugovore su potpisali federalna ministrica obrazovanja i znanosti dr.sc. Elvira Dilberovići rektori, odnosno ovlašteni predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u proračunu za 2016. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.320.000,00 KM.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH – Univerzitet u Sarajevu (495.000,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (132.000,00 KM), Sveučilište u Mostaru (181.500,00 KM), Univerzitet u Bihaću (115.500,00 KM), Univerzitet u Zenici (148.500,00 KM), Univerzitet u Tuzli (214.500,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.500,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centromSarajevo (16.500,00 KM).

„U proces raspodjele sredstava za oblast nauke uključena je i sama akademska i naučna zajednica te se podrška dodjeljujeputem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. One, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, u okviru definiranih programa. Dakle, ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava“, kazala je ovom prilikom federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović, naglasivši opredijeljenost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti da kontinuirano podupire razvoj znanosti te znanstveno – istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH.

 

Inače, ugovorima su, među ostalim, obuhvaćeni programi potpore izdavanju znanstvene literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne znanstveno – tehnološke suradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinaciranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja znanstvenih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za znanstveno – istraživački i istraživačko – razvojni rad.

 

U tijeku je i javni poziv – koji je otvoren do 04.05.2016. godine -za podršku radu ostalih javnih naučnih ustanova te znanstveno – stručnih društava, kao i za otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH, za što je osigurano 115.000,00 KM. Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke / znanosti planiralo je u Budžetu za ovu godinu i sredstva za financiranje znanstveno – istraživačkih i istraživačko- razvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različnim znanstvenim oblastima, te za financiranje preuzetih obveza temeljem bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne znanstveno -tehnološke saradnje.

 

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 

AUDIO: Elvira Dilberović