Hrvatska pošta Mostar donijela novi Pravilnik o radu

Mostar, 4. 10. 2017.: Uprava Društva HP Mostar u konzultacijama sa Sindikatom HP Mostar završila je proces oko donošenja novog Pravilnika o radu kao i usklađivanja s Općim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za područje djelatnosti poštanskog prometa i Zakonom o radu. Novi Pravilnik o radu stupio je na snagu 30. rujna 2017. godine.

Pored usklađivanja s Općim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, Pravilnikom o radu donesena je i nova organizacija rada kojom se željelo Društvo učiniti sposobnim da opstane na sve zahtjevnijem tržištu.

Društvo je u 2016. godini poslovalo pozitivno, a trend pozitivnog poslovnog rezultata nastavljen je i u prvom polugodištu 2017. godine te je Uprava Društva novom sistematizacijom radnih mjesta i novom organizacijom rada uz konzultacije sa Sindikatom, nastojala uvažiti socijalni status radnika s najnižim plaćama u Društvu.

U novom Pravilniku o radu, prema odredbama iz Granskog kolektivnog ugovora, a sukladno uvjetima rada uveden je dodatak od 5 % za sve poštare. Uvođenjem usluga Brze pošte radno mjesto vozača postaje složenije te je Uprava Društva smatrala potrebnim povećati plaću za 5 % i vozačima. Imajući u vidu da radnici na čišćenju i spremanju imaju jako niske plaće izvršeno je povećanje i najnižih plaća u visini od 10 %.

Iako je minimalna satnica propisana Granskim kolektivnim ugovorom za poštansku djelatnost 2,60 KM, zbog pozitivnog poslovanja Društva u prethodnom periodu i nove organizacije rada stvoreni su preduvjeti da se u budućem periodu zadrži postojeća satnica u visini od 2,74 KM.

Temeljem instrukcija pregovaračkog tima ispred Vlade Federacije BiH o jubilarnim nagradama za radnike (10, 20 i 30 godina neprekinutog rada u Društvu), Granskim kolektivnim ugovorom za poštansku djelatnost ukinuto je pravo na jubilarnu nagradu. Dogovorom Uprave Društva i Sindikata HP Mostar, prilikom izrade novog Pravilnika o radu odlučeno je da se ide u smjeru korištenja instituta lojalnosti radnika koji je predviđen Granskim kolektivnim ugovorom, te da Uprava Društva u okviru mogućeg financijskog okvira osigura sredstva za ovo pravo. Dogovoreno je da to bude jedna plaća radnika za svaki navršeni jubilej (10, 20 i 30 godina).

Izjava direktora – predsjednik Uprave HP Mostar, mr. sc. Mate Rupčića:
„Izuzetno sam zadovoljan konstruktivnim dijalogom tijekom pregovora s predstavnicima Sindikata HP Mostar, zbog činjenice da su prepoznali prijelomni trenutak te svoje zahtjeve za prava radnika stavili u malo realniji okvir. Ovaj usvojeni Pravilnik o radu svima nama u budućnosti otvara mogućnost održivog poslovanja Društva. Uprava Društva planira realizirati poštansko-logistički model poslovanja koji će značajno proširiti asortiman usluga koje nudimo na BH tržištu, te će kreiranjem i nuđenjem logističkih usluga, koje smatra strateškim projektom u 2018./19. godini, stvoriti održivi okvir za daljnje pozitivno poslovanje.“
Izjava predsjednika Sindikata HP Mostar, Berislava Babića, dipl. ing:

„Ovom prilikom želim reći da nismo u potpunosti zadovoljni, ali kako je to najčešće rezultat većine pregovaračkih procesa ove činjenice smo bili svjesni na samom početku u procesu donošenja novog Pravilnika o radu. Ono s čim smo zadovoljni u ovom procesu jeste to da su radna mjesta poput poštara, vozača i radnika koji rade na čišćenju i održavanju dobili uvećanje osobnog dohotka i to poštari i vozači za 5% a radnici na čišćenju i održavanju 10 %. Pored ovog, zadovoljni smo i s činjenicom što smo uspjeli očuvati sva stečena prava koja su bila ugrađena i u starom Pravilniku o radu, dakle niti jedno pravo nije ukinuto. Kad usporedimo neka druga javna poduzeća u FBiH koja su u procesu donošenja Pravilnika o radu ostala bez nekih bitnih prava, a isto tako i ona koja su zadržana su u znatnoj mjeri smanjena, tako da radnici Hrvatske pošte Mostar na temelju navedenog imaju realne osnove za djelomično zadovoljstvo. Obzirom da Uprava Društva čvrsto jamči stabilnost i održivost poslovanja s novom organizacijskom strukturom očekujemo da ćemo u narednom periodu steći uvjete za uvećanje najniže satnice koju u ovom procesu donošenja novog Pravilnika o radu nismo uspjeli usuglasiti, a isto tako i ostala prava poboljšati u onoj mjeri u kojoj to budu dopuštali financijski pokazatelji.“