Impressum

Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače
Podružnica Mostarska panorama
Trg hrvatskih velikana bb, 88 000 Mostar- II.kat- desno krilo zgrade

Radijski program namijenjen lokalnoj zajednici Grada Mostara i okolice
Gradska frekvencija Radija Herceg Bosne : 107,5 MHz svakoga radnoga jutra od 7.00 do 10.00 sati

Tel: 036/ 333 888 (eter)
Tel: 036 / 333 889 (desk)
Fax: 036/ 333 887
E-mail: infomopan@gmail.com

Identifikacijski broj: 4227167780015;
PDV broj: 227167780007;
Upis u sudski registar broj: Tt-O-324/14 od 12. svibnja 2014.;
Šifra djelatnosti: 60. 10