JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA 16. MEĐUNARODNOM FESTIVALU KOMEDIJE „MOSTARSKA LISKA 2019“

 

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru objavljuje Javni poziv za učešće na 16. međunarodnom festivalu komedije „Mostarska liska 2019“, koji će se održati u Mostaru, od 19. – 26. aprila / travnja 2019. godine.

Pravo prijave imaju sva profesionalna pozorišta, pozorišne trupe i ostale organizacione forme profesionalne pozorišne produkcije koje su producirale predstavu komediografskog žanra u umjetničkoj sezoni 2017/2018 pa do dana prijave (od 1. septembra / rujna 2017. godine do 31. decembra / prosinca 2018).

Nagrade Festivala:

1. Stručni žiri

 Velika liska – Grand Prix Festivala, nagrada za najbolju predstavu u cjelini,
 Velika liska – nagrada za najboljeg glumca Festivala;
 Velika liska – nagrada za najbolju glumicu Festivala;
 Velika liska/plaketa Ahmet Obradović – nagrada za najbolju režiju;

 Mala liska – nagrada za najboljeg glumca ili glumicu večeri – dodjeljuje se nakon svake izvedene predstave u konkurenciji Festivala.

2. Žiri publike
 Velika liska – nagrada za najbolju predstavu po izboru publike;

3. Žiri medija
 Velika liska – nagrada za najbolju predstavu po izboru medija.

Prijava mora sadržavati:

1. Prijavni obrazac,
2. Video snimak predstave,
3. Kratak opis predstave (maksimalno 1 stranica),
4. Podatke o autoru teksta (maksimalno 1 stranica),
5. Podatke o reditelju (maksimalno 1 stranica),
6. Izvod iz kritike i press clipping (maksimalno 3 stranice),
7. Afišu/brošuru predstave i fotografije u visokoj rezoluciji za objavu,
8. Plakat za predstavu.

Rok za prijave traje do 31. 12. 2018. godine, a pozorišta čije predstave prođu selekciju bit će obavještena najkasnije do 31. 1. 2019. godine.

Kompletirane prijave (sa svih osam stavki) slati brzom poštom na adresu: „Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, Brkića 2; 88 104 Mostar“, sa naznakom „prijava na Festival komedije Mostarska liska“.
Molimo sve aplikante da popunjen obrazac prijave pošalju u što skorije vrijeme na e-mail: info@npm.ba, narodnopozoristemostar@gmail.com.