JAVNI POZIV za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme trajanja manifestacije „ADVENT 2023.“  

 

 

 

MANIFESTACIJA ADVENT

Manifestacija „Advent 2023.“ će se održati na dvije lokacije:

 

Na  Šetnici – Ulica Nikole Šubića Zrinskog u vremenu od 6. prosinca/decembra 2023.godine na kojoj večernji glazbeni program počinje 14. prosinca /decembra 2023.godine (bina na Šetnici)  i

 

Ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača – Trg hrvatskih velikana bb u vremenu od 2.prosinca /decembra paljenjem prve Adventske svijeće kada počinje i dječji program (bina kod Kosače)

 

Manifestacija „Advent 2023“ će trajati do 08.01.2024.godine

 

PREDMET POZIVA

Ovim pozivom pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućica.

Kućice koje se daju u zakup za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, prodaje suvenira i rukotvorina raspoređene su  3 (tri) zone:

 

ZONA 1- Područje crveni plato kod bine

Kućice  dimenzija 2,7 x 1,4 m sa početnim iznosom zakupnine 3.000,00 KM (sa PDV-om)

brojevi kućica: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 i 28 („Modul-nove kućice“)

 

ZONA 2- Šetalište

Kućice dimenzija 2x2m početni iznos zakupnine 2.000,00 KM (sa PDV-om)

brojevi kućica: 3,4,6 („Kiosk kućica“) i 5,7,8,9,10 (kućice „Ivica i Marica“)

 

ZONA 2-Šetalište

Kućice dimenzija 3x2m početni iznos 500,00KM (sa PDV-om)

brojevi kućica: 1,2,11 i 12 („Izlog kućice“) namijenjene za suvenire i rukotvorine

 

ZONA 3Kosača

Kućice  dimenzija 2x2m početni iznos zakupnine 1.000,00 KM (sa PDV-om)

brojevi kućica: 29,30,31,32,33 i 34 („Kiosk kućica“)

 

Sve navedeno se može vidjeti na mapi i slikama u prilogu.

 

PONUDA

Trgovačka ponuda podrazumijeva prezentaciju i prodaju  tradicionalnih proizvode i rukotvorina (božićni suveniri, ukrasi, radovi u drvetu, bakru, kamenu, proizvodi od vune, eko proizvodi, biljni pripravci knjige …).

Ugostiteljska ponuda odnosi se na pripremu, prodaju i usluživanje jela i pića odnosno tradicionalnih proizvoda vezanih uz božićno–novogodišnje blagdane (kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke, zdrave slastice, roštilj, razne vrste kobasica, burgere, tople sendviče, veganski program, bezglutenski program internacionalna kuhinja…).

 

 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme kućica je od 12:00 do 24:00 sata, dok će za doček Nove godine 31.12.2023. godine radno vrijeme biti od 12:00 do 03:00 sata narednog dana.

Zakupac kućice mora poštovati radno vrijeme, te svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje kućice u radnom vremenu, daje Gradu Mostaru pravo jednostrano raskinuti Ugovor uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

 

UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Izabrani zakupci su dužni  poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Grad Mostar ne snosi  odgovornost za istu. Zakupci su obvezni o svom trošku prigodno ukrasiti kućice blagdanskim ukrasima.

 

Kućice će imati električnu energiju samo za potrebe rasvjete i u druge svrhe se ne može koristiti. Zakupac može koristiti isključivo plin za grijanje i pripremanje hrane i dužan je osigurati vatrogasni aparat. Odabrani ponuditelji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje. Također nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe za vrijeme trajanja glazbenog programa manifestacije.

Zakupcu nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Grada Mostara.

 

Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na predviđeno mjesto. Nadzor i kontrolu komunalnog reda i sanitarnih uvjeta vršit će komunalni redari i sanitarna inspekcija. Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama. U skladu sa namjenom zakupac će imati mogućnost korištenja javne površine prema uvjetima iz ugovora.

Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici, te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca. Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 11.01.2024. godine i predati Gradu Mostaru u stanju u kakvom ju je primio. Zakupac se  mora pridržavati svih uvjeta iz Ugovora koje je  Grad Mostar sklopio sa sponzorima.

 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najviši  ponuđeni iznos zakupnine za kućicu, a u slučaju dvije iste ponude za istu kućicu primijenit će se licitacija na principu tko ponudi više.

Ponuditelj može istaknuti ponude za najviše dvije (2) kućice, ali može ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) kućice. U tom slučaju  potrebno je za svaku kućicu posebno podnijeti prijavu.

Na poleđini koverte ispod „Ponuda za javni poziv „ADVENT 2023“ naznačiti samo broj kućice za koju aplicirate.

 

PROCEDURA DODJELE

Imenovano povjerenstvo će pristigle ponude otvarati javno u gradskoj vijećnici 24.11.2023.godine u 12,00 sati, te će se utvrditi  konačna lista korisnika prema najvišim ponuđenim cijenama. Na temelju navedenog će Grad Mostar sa ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu kućice.

Ugovoreni iznos zakupac je dužan uplatiti najkasnije do 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Mostar.

U prilogu Javnog poziva nalazi se Obrazac prijave i mapa kućica. Potrebno je pridržavati se navedenih uvjeta iz Javnog poziva odnosno početne cijene za određenu zonu i broja prijava.

Nepravovremene ponude, te ponude koje ne ispunjavaju naveden uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

 

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u Centru za usluge građana Grada Mostara, Adema Buća broj 19, a potrebne informacije možete dobiti na broj telefona  036/505 562.

 

Ponuđači su dužni obrazac ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, svaku ponudu zasebno, preporučeno putem pošte  (do 24.11.2023. do 11,00 sati)  ili direktno putem protokola Grada Mostara u Ulici Adema Buća broj 19, Cernica, na adresu:

 

 

 

 

 

Grad Mostar

Adema Buća broj 19,  88000 Mostar

Sa naznakom „Ponuda za javni poziv „ADVENT 2023“

(naznačiti na koverti broj kućice za koju se prijavljujete)

 

    Ponude moraju biti na protokolu do 24.11.2023. godine do 11,00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik                                                                                                                          Mario Kordić