Kazete se vraćaju

Kazete se vraćaju. Naravno da nikad neće potisnuti mp3 no zgodno je slušati glazbu sa kazetofona. Na fotografijama je neobičan primjerak Nakamichi RX-505 (koji se može vidjeti u filmu 9 i 1/2 tjedana). Kada kazeta dođe do kraja poseban mehanizam je izbaci van na rotacionom postolju, okrene je i vrati natrag i započinje druga strana.