Konferencija ministara pravde u BiH

U Sarajevu je održana četvrta Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH.
Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provedbe najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućava se usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i donatorskih sredstava.
Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom.
Praćenje provedbe zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje ključnih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vrši se putem funkcionalnih radnih skupina uspostavljenih rješenjem ministra pravde BiH iz 2017. godine, a na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu ministarske konferencije.
Stručnu i tehničku podršku u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružaju jedinice u ministarstvima pravde u BiH, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.
Očuvanje integriteta, učinkovitosti i neovisnosti sustava pravde je ključna odrednica svakog demokratskog društva.
Dosadašnja praksa je pokazala da unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i neovisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovu uspostavu i funkcioniranje.
Organiziranje Četvrte ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njezinu provedbu.
Sudionici ministarske konferencije dali su punu podršku polugodišnjem Izvješću o provedbi Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu i revidiranom Akcijskom planu za razdoblje od 2019. do 2020. godine.
Dajući podršku nastavku reformi podržavaju se aktivnosti na uspostavi partnerskih odnosa, međusobnoj suradnji i učinkovitijem zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Odgovori