Konstituirajući sastanak Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.4.2016.: Danas je održan konstituirajući sastanak Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH, formiranog na 48. sjednici održanoj 7.4.2016. godine.

Na sastanku, kojem su nazočili svi imenovani članovi, Antikorupcijski tim je razmatrao akcijski plan svog djelovanja, kojim je obuhvaćena suradnja sa svim nadležnim domaćim, kao i institucijama Europske unije.

Antikorupcijski tim će ponuditi Vladi Federacije BiH izmjene i dopune svih zakona koji tretiraju ovaj problem, a svaki od njegovih članova zadužen je za oblast za koju je najstručniji.

Također je, u cilju postizanja što boljih i bržih rezultata, dogovorena i svakodnevna koordinacija između članova Antikorupcijskog tima.

Inače, zadatak Antikorupcijskog tima je utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih kaznenih djela u dosadašnjem periodu, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužiteljstvima u BiH. Tim će pripremati i nacrte zakona u vezi s borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisivanje sporazuma o izravnoj suradnji s tužiteljstvima i svim institucijama na razini BiH. Također će procijeniti potrebe za obukom za borbu protiv korupcije i unaprjeđenje odnosa s javnošću, prikupljati podatke o radnjama koje djelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije, o čemu će sačinjavati godišnje izvještaje za Vladu Federacije BiH.

Među zadaćama ovog tima je i intenziviranje aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade FBiH s ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanja svih pojava koje nisu u skladu sa zakonom. Također, Tim će inicirati izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u kaznenom postupku s aspekta učinkovitosti  i na taj način stvarati uvjete da nadležni organi što izravnije dođu do cjelovitih saznanja o stanju u toj oblasti.

Predsjednik Antikorupcijskog tima Vlada Federacije BiH je Suvad Osmanagić, a članovi :  Ana Papac, Mirsada Bajraktarević, Magdalena Baotić, Mustafa Bisić, Amra Đendušić, Faruk Zubčević i Saida Kastrat.

Sljedeći sastanak ovog tima zakazan je za 11. svibnja 2016. godine i na njemu će biti detaljno precizirani ciljevi rada i akcijski plan rada.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU