Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

Mostar, 02.02.2023 .godine.

Ove godine obilježava se 52 godina od potpisivanja Ramsarske konvencije na kojoj je 2.2.1971. godine u iranskom gradu Ramsaru proglašen Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Konvencija o močvarama međuvladin je ugovor koji pruža okvir za nacionalno djelovanje i međunarodnu suradnju za očuvanje i mudro korištenje močvara i njihovih resurs. U povodu ovog važnog dana, gost radija Mostarska panorama bio je Zoran Mateljak, stručni suradnik udruge Dinarica za projekte slatkovodnih voda.

 

AUDIO: Zoran Mateljak