Ministar Grubeša na Konferenciji „Uloga tužiteljstva u zaštiti individualnih prava i javnog interesa u kontekstu Europske konvencije o ljudskim pravima“ u Sankt Peterburgu

Ministar pravde BiH Josip Grubeša sudjeluje u periodu od 6-9. srpnja u Sankt Peterburgu, na konferenciji pod nazivom „Uloga tužiteljstva u zaštiti individualnih prava i javnog interesa u kontekstu Europske konvencije o ljudskim pravima“, a koja je u organizaciji Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije, Vijeća Europe i Međunarodnog udruženja tužitelja. Na konferenciji vodila se konstruktivna rasprava i analiza o ulozi tužitelja u kaznenim, građanskim i upravnim postupcima, te o važnim problemima borbe protiv kibernetičkog kriminala, ilegalne migracije i kaznenih djela protiv okoliša.
„Svaka razmjena iskustava i mišljenja je neupitna posvećenost i opredjeljenost za usavršavanje i napredak u sticanju novih saznanja i iskustava, a poseban i nemjerljiv doprinos ima na međunardnoj razini, a što nedvojbeno pruža ova konferencija. Skupovi poput ovog, promatrano retrospektivno su uvijek imali prepoznatljiv odijek u radu i usavršavanju oblasti koja je bila tema skupa, zbog čega cijenim da je sudjelovanje na ovoj konferenciji od posebnog značaja za adekvatnu implementaciju Europske konvencije o ljudskim pravima i Preporuka Komiteta miinstara Vijeća Europe“ naglasio je u svom obraćanju ministar Grubeša.
Tijekom službenog boravka u Sankt Peterburgu, na mariginama konferencije, ministar Grubeša susreo se i s najvišim dužnosnikom u pravosuđu Ruske Federacije, Generalnim tužiteljem Ruske Federacije g. I.V. Krasnovim. Na sastanku je potvrđen zadovoljavajuće visok stupanj dostignutih međunarodnih odnosa i suradnje između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije, kao i želja za njihovim unaprjeđenjm. Jedna od tema razgovora bila je područje međunarodne pravne pomoći između ove dvije zemlje, uređene temeljem multilateralnih konvencija. Poseban naglasak je bio na isticanju posvećenosti na potpisivanju Sporazuma o suradnji između Generalnog Tužiteljstva Ruske Federacije i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, čije usaglašavanje je bilo planirano prošle godine, ali odgođeno radi novonastale epidemiološke situacije.
Ministar Grubeša je naglasio kako je potpisivanje Sporazuma jedno od važnih pitanja kada je riječ o suradnji između ove dvije zemlje kao i da će biti značajan čimbenik u suzbijanju suvremenih izazova i prijetnji, između ostalog i ciber kriminala.