Mostarska panorama i Glas Mostara – Radio koji se vidi !

Mostarska panorama – Vaš prijatelj u eteru- 107, 5 MHZ. Svakoga radnog dana od 7. 00 do 10.00 sati na gradskoj frekvenciji Radija Herceg Bosne.
Glas Mostara – Informativni portal Mostarske panorame (www.glasmostara.ba)- Radio koji se vidi:)
Oglašavajte, zovite, komentirajte. Kontakt telefon za eter: 036/ 333 888. Desk: 036/ 333 889. Mail: infomopan@gmail.com
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb, 88 000 Mostar, Desno krilo -II.kat

HVALA NA POVJERENJU.