Na Sveučilištu u Mostaru konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu

Četvrta međunarodna konferencija za medicinski i biološki inženjering održat će su od 21. travnja do 24. travnja u organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci te Društva za medicinski i biološki inženjering u BiH. Zbog epidemiološke situacije konferencija će biti održana online s početkom u 10.00 sati u četvrtak, 22. travnja. Detaljan program konferencije dostupan je na linku https://cmbebih.com/
Plenarna predavanja na konferenciji održat će Ivan Đikić, ravnatelj Instituta za biokemiju Sveučilišta Goethe u Frankfurtu, Thomas Penzel sa Sveučilište Marburg i direktor istraživanja Interdisciplinarnog centra za medicinu spavanja, Anne Humeau-Heurtier, profesorica na Universitéd’ Angers i sveučilišnom institutu za tehnologiju u Francuskoj i prof. dr. Asim Kurjak.
Pozdravna obraćanja imat će rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, Ratko Magjarević, predsjednik Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo, predsjednik Europskog udruženja medicinskog i biološkog inženjeringa i znanosti Leandro Pecchia, dekanica Farmacutskog fakulteta SUM-a prof. dr. Monika Tomić, dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Fahir Bečić, Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci i Almir Badnjević, predsjedatelj Međunarodne konferencije medicinskog i biološkog inženjeringa.
Do sada su organizirana tri skupa uz Bosni i Hercegovini, a po prvi puta je domaćin Sveučilište u Mostaru sa svojim Farmaceutskim fakultetom. Misija konferencije je uvođenje, promoviranje i unaprjeđenje teorije i prakse tehničkih znanosti, odnosno tehnologije u medicinu i biologiju, služeći kao forum za razmjenu informacija između zdravstvenih radnika, znanstvenika šire javnosti. Društvo za medicinski i biološki inženjering u BiH (DMBIUBIH) neprofitna je organizacija, osnovana u ožujku 2014. te je 2015. postala član Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo IFMBE (International Federation of Medical, Biological Egineering).
Ured za odnose s javnošću