NAJAVA ZA MEDIJE

 

U tijeku je provedba Projekta „Podrška savezima općina/opština i gradova (AMCS)“, koji je zajednička inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza opština i gradova Republike Srpske i Misije OSCE-a/OESS-a u Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta je jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne samouprave, a jedan od rezultata koji se želi postići je jačanje suradnje Saveza općina i gradova Federacije BiH s komisijama za lokalnu samoupravu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
U svrhu navedenog, SOGFBiH organizira sastanak na kojem će biti prisutni članovi Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Članovi Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Predsjednik i zamjenik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, Predsjednici skupštinskih komisija Saveza (Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza, Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša i Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i financije, sa ciljem upoznavanja s radnim tijelima Skupštine Saveza, planiranim aktivnostima za iduće razdoblje kao i prijedlozima za unapređenje suradnje.
Jedna od tema sastanka bit će i predstavljanje Nacrta sporazuma o suradnji između Saveza općina i gradova Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, koji ima za cilj doprinijeti stvaranju trajnog dijaloga i suradnje potpisnika Sporazuma.
Sastanak će se održati 26. maja/svibnja 2016. godine u Hotelu Garden City u Konjicu, s početkom u 10:30 sati.

SOGFBiH