Narodna knjižnica HNŽ-a Mostar  poziva na predavanje dr. sc. Tomislava Brleka na temu “Radikalna književnost”. 

Što bi za književno djelo moglo značiti da je radikalno?
Mnoštvenost određenja književnosti proizlazi iz sposobnosti književnih djela da sudjeluju u različitim poljima društvene djelatnosti, gdje, međutim, bivaju podređena ondje važećim zakonitostima te postaju lingvističkom, historiografskom, filološkom, ekonomskom, medijskom, sociološkom ili psihološkom činjenicom. Promatran s raznorodnih gledišta, pojam književnosti nužno zadobiva različit smisao, a upitno je ostaje li mu i značenje isto. Upravo kao što je s gledišta politologije sve politika, tako je i za proučavanje književnosti sve književnost, pa literarnost stoga nije svojstvo teksta, nego ishodi iz njegove konkretizacije razumijevanjem ili tumačenjem.
U skladu s time a suprotno raširenim predodžbama, djelotvorna intervencija u simbolički poredak – ostvarenje političkog potencijala književnosti – izvodi se upravo i isključivo upotrebom riječi drugačijom od one koju nam nalaže naš vlastiti položaj, a ne, kako se to uobičajeno misli, deklarativnim prokazivanjem “postojećeg” stanja iskazivanjem bijesa i patnje.

Dr. sc. Tomislav Brlek (1971.), docent na Katedri za Opću i komparativnu povijest književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost, magistrirao 2002. na temi Mjesto i značenje Teda Hughesa u shakespearskoj kritici i doktorirao 2007. godine obranivši disertaciju T. S. Eliot u kontekstu suvremene književne teorije. Predaje teoriju i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Objavio: Lekcije (studije o modernoj književnosti), Školska knjiga, Zagreb, 2015.

Opća čitaonica (Kosača), ponedjeljak, 14. 3. 2016. u 19 sati.
Uvodničari Ivan Šunjić i Anita Pajević.
Svi ste dobrodošli!