Nastavljene aktivnosti na uklanjanju bespravnih građevina

Gradska uprava Mostara, putem svojih nadležnih službi nastavila je s aktivnosti na uklanjanju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje (bespravnih objekata). Jučer i danas uklonjena su dva bespravna objekta u Ulici dr. Ante Starčevića.
Realizacijom Plana uklanjanja bespravnih objekata na području grada do sada su uklonjena oko 300 objekta u naseljima Bijeli Brijeg, Balinovac, Bišće Polje, Rodoč, Sjeveri logor, Zalik, Zgoni te užem središtu grada.
Onim vlasnicima nelegalnih objekata koji su se o njihovu uklanjanju dogovorili s izvođačem radova neće biti ispostavljen račun za spomenute radove.