Natječaj za izbor – najljepše uređenog dvorišta

U cilju unaprjeđenja odgovornosti prema zaštiti životne sredine Grad Mostar je sredinom ožujka ove godine raspisao Natječaj za izbor – najljepše uređenog dvorišta, školskog dvorište, balkona i terase stambenih objekata i najuređeniji gradski prostor.

Povjerenstvo imenovana od strane gradonačelnika  Ljube Bešlića izvršilo je pregled natječajnog materijala, terenski uvid prijavljenih lokacija te ocijenilo najbolje prijava u navedenim kategorijama, a danas je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić na prigodnoj svečanosti u Gradskoj vijećnici uručio novčane nagrade i zahvalnice dobitnicima.

Tom prigodom gradonačelnik Bešlić zahvalio je nagrađenima te svima koji su sudjelovali u ovom projektu, od povjerenstva, do medija, te javnosti koja je pozitivno reagirala na ovu inicijativu. izrazio je uvjerenje kako će ova inicijativa potaknuti sve na bolji odnos prema okolišu i održavanju čistoće i zelenih površina, a da će grad i dogodine u još većem financijskom obimu podržati ovaj projekt. U ime nagrađenih riječi zahvale Gradskoj upravi i gradonačelniku Bešliću na ovoj inicijativi uputio je Marjan Bošnjak.

 

U cilju unaprjeđenja odgovornosti prema zaštiti životne sredine Grad
Mostar je sredinom ožujka ove godine raspisao Natječaj za izbora za
najljepše uređenog dvorišta, školskog dvorište, balkona i terase
stambenih objekata i najuređeniji gradski prostor.
Povjerenstvo imenovana od strane gradonačelnika Ljube Bešlića izvršilo
je pregled natječajnog materijala, terenski uvid prijavljenih lokacija te ocijenilo
najbolje prijava u navedenim kategorijama, a danas je gradonačelnik Mostara
Ljubo Bešlić na prigodnoj svečanosti u Gradskoj vijećnici uručio novčane nagrade
i zahvalnice dobitnicima.
Tom prigodom gradonačelnik Bešlić zahvalio je nagrađenima te svima koji su
sudjelovali u ovom projektu, od povjerenstva, do medija, te javnosti koja je
pozitivno reagirala na ovu inicijativu. izrazio je uvjerenje kako će ova inicijativa
potaknuti sve na bolji odnos prema okolišu i održavanju čistoće i zelenih
površina, a da će grad i dogodine u još većem financijskom obimu podržati ovaj
projekt. U ime nagrađenih riječi zahvale Gradskoj upravi i gradonačelniku Bešliću
na ovoj inicijativi uputio je Marjan Bošnjak.
Kategorija 1
NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (OSNOVNE ŠKOLE)
· TREĆA NAGRADA / Osnovna škola Marina Držića Buna / U IZNOSU OD 500 KM
· TREĆA NAGRADA / Javna ustanova VI Osnovna škola Mostar / U IZNOSU OD 500
KM
· DRUGA NAGRADA / Javna ustanova IV Osnovna škola Mostar / U IZNOSU OD 750
KM
· DRUGA NAGRADA / Javna ustanova Osnovna škola „Vrapčići“ / U IZNOSU OD 750
KM
· PRVA NAGRADA / Osnova škola „Bijelo Polje“ Potoci / U IZNOSU OD 1000 KM
· PRVA NAGRADA / Osnovna škola Petra Bakule / U IZNOSU OD 1000 KM
Kategorija 2 NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (SREDNJE
ŠKOLE)
· PRVA NAGRADA / Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca – Mostar / U IZNOSU OD 1000
KM
· PRVA NAGRADA / Gimnazija fra Grge Martića – Mostar / U IZNOSU OD 1000 KM
Kategorija 3 NAJLJEPŠI BALKON – TERASA
· PRVA NAGRADA / Hadžimusić Šahida / U IZNOSU OD 150 KM
Kategorija 4 NAJUREĐENIJE DVORIŠTE / OKUĆNICA (Privatna
dvorišta)
· NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Ombašić Ramiza /
U IZNOSU OD 40 KM
· NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Humačkić Jasmin /
U IZNOSU OD 40 KM
· TREĆA NAGRADA / Agbabić Salko / U IZNOSU OD 50 KM
· TREĆA NAGRADA / Marjan Bošnjak / U IZNOSU OD 50 KM
· DRUGA NAGRADA / Željko (Vinka) Mikulić / U IZNOSU OD 100 KM
· PRVA NAGRADA / Silvana Cvitković / U IZNOSU OD 150 KM
Kategorija 5 NAJUREĐENIJI GRADSKI PROSTOR (DVORIŠTA
STAMBENIH BLOKOVA)
· NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Branko A. Bandić / ROBNA
NAGRADA U IZNOSU OD 50 KM
· TREĆA NAGRADA / Milenko Dujmović / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 100 KM
· TREĆA NAGRADA / Mara Ćorić / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 100 KM
· DRUGA NAGRADA / Nikola Blažević / ROBNA NAGRDA U IZNOSU OD 150 KM
· PRVA NAGRADA / Petar Budimir / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 200 KM
Kategorija 6
NAJUREĐENIJE DVORIŠTE FAKULETA
· NEMA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
Kategorija 7
NAJUREĐENIJE DVORIŠTE VRTIĆA ILI USTANOVA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA
· PRVA NAGRADA / Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama / U IZNOSU OD 1000 KM
· PRVA NAGRADA / Rehabilitacijski centar za osobe sa posebnim potrebama „Sveta Obitelj“ / U
IZNOSU OD 1000 KM
ISPLATA NOVČANIH NAGARADA IZVRŠIT ĆE SE UPLATOM NA ŽIRO RAČUN
DOBITNIKA

 

AUDIO: LJUBO BEŠLIĆ

 

AUDIO: IZJAVE NAGRAĐENIH