Novi udžbenik dr. sc. Slavice Brkić Osnovna mjerenja u općoj fizici

Mostar – Pročelnica studija za fiziku na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti dr.sc. Slavica Brkić, u suradnji sa Zoranom Primorcem, izdala je sveučilišni udžbenik za fiziku pod nazivom “Osnovna mjerenja u općoj fizici”
Sveučilišni udžbenik “osnovna mjerenja u općoj fizici” namijenjan je studnetima fizike, a budućim nastavnicima, na FPMOZ-u i svim drugim studentima koji su svom progrmau imaju predmet Fizika.
Svako poglavlje završava s određenim brojem pitanja i zadataka koji su namjenjeni za samostalni i grupni rad studenata za koje se trebaju sami pripremiti, prezentirati i zajednički diskutirati.
Udžbenik se sastoji od više ukomponiranih dijelova. U prvom poglavlju se nalaze osnovni pojmovi i činjenice koje će omogućiti studnetima da se pripreme za usvajanje i praktičnu primjenu znanja. Jasno se definiraju i opisuju pojmovi kao što su pokus, fizikalna veličina, i jedinice, pogreške kod mjerenja matematička obrada podataka itd. Drugo poglavlje se odnosi na mehaniku koja je podijeljena na potpoglavlja kao što su: osnove mjerenja, složeno gibanje, dinamika, kružno gibaanje, elastičnost, rad i energija, mehanički strojevi, mehanika fluida. Treće poglavlje se odnosi na elektromagnetizam i poluvodiče sa potpoglavljima; elektrostatika, električna struja, magnetizam, otpori izmjenične struje, poluvodiči. Četvrto poglavlje obrađuje titraje, valove i optiku s potpoglavljima titranje, valovi, geometrijska optika, fizikalna optika, fotometrija. Peto poglavlje se odnosi na toplinu s potpoglavljima toplina i temperatura, plinski zakoni, količina topline i specifični toplinski kapacitet. U šestom poglavlju koji je ustvari dodatak obrađuju se procesi koa što je stimulirana emisija i gibanje naboja u električnom polju, laseri i osciloskop. U svim poglavljima tj potpoglavljima jasno su određeni i definirani pokusi koji razmatraju, objašnjavaju i navode studnete na samostalni rad i zaključivanje o odgovarajućim fizičkim procesima.
Knjiga je napisana jednostavnim, preciznim i dostupnim jezikom, a materijal je prezentiran na jasan i praktičan način. U knjizi se prožimaju teorijski i praktični rad koji su nužni za usvajanje osnovnih elementarnih zakona fizike. Također, ovakav pristup omogućava pripremu studenata za njihov budući samostalni rad u edukaciji učenika.
Na kraju udžbenika nalaze tablice fizikalnih veličina, konstanti i zanimljivih podataka vezanih za neke fiziklane veličine i pojave, što doprinosi odgojnom razvoju studenata.
Recezenti ovog udžbenika su prof.dr.sc. Mile Dželalija, prof.dr.sc. Ivan Zulim, prof.dr.sc. Zoran Ljuboje.
Udžbenik je nastao kao rezultat dugogodišnjeg nastavnog rada autora.