Obavijest

 

Sarajevo – Obavještavamo vas da će u srijedu (18. maja/svibnja 2016.) Federalno ministarstvo finansija/financija održati prezentaciju „Analiza fiskalnog utjecaja propisa u cilju fiskalne konsolidacije u Federaciji BiH“ u velikoj sali Centra UNITIC na Marindvoru (Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo).

Kao važan korak ka uspostavljanju fiskalne stabilnosti Federacije BiH, kroz uspostavljanje procedura bolje izrade financijski realnih i efikasnijih propisa, Federalno ministarstvo financija će predstavnicima ministarstava i parlamenata različitih razina vlasti predstaviti dosadašnja postignuća i naredne korake u oblasti fiskalne procjene propisa.

Opredijeljeno ka provođenju reformskih procesa i punoj provedbi Reformske agende, Federalno ministarstvo financija je u suradnji sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (USAD/SGIP) intenzivno radilo na razvoju sustava fiskalne procjene propisa, koji pruža detaljne projekcije troškova vezanih za provedbu predloženih politika i propisa. Propisi doneseni s realnim projekcijama troškova doprinijet će da proračunska sredstva potrebna za njihovu provedbu mogu biti bolje planirana i realizirana.

Napomena: Izjave za medije su planirane u 10.15 sati!