Obavijest za osiguranike

Zdravstveno osiguranje umirovljenika i osoba u postupku umirovljenja

Dugogodišnji problem ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osoba koje su u procesu umirovljenja, odnosno osoba koje su predale zahtjev za mirovinu i čekaju rješenje  Federalnog zavoda MIO/PIO o umirovljenju konačno je riješen Uputom donesenom od strane Porezne uprave F BiH, Federalnog zavoda MIO/PIO i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH.

Uputom je predviđeno kako će osobama koje su podnijele zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu, a ispunjavaju uvjete za istu, Federalni zavod MIO/ PIO izdati Potvrdu na temelju koje će županijska/ kantonalna služba Federalnog zavoda MIO/ PIO izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje putem Porezne uprave F BiH. Izvršenom prijavom  osiguranik stječe pravo na zdravstveno osiguranje i ovjeru zdravstvene iskaznice na period od tri (3) mjeseca.

 

Kako bi ovjerili zdravstvenu iskaznicu osiguranici spomenute kategorije trebaju dostaviti nadležnom Područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K (prema mjestu prebivališta osigurane osobe) Zdravstvenu iskaznicu u koju su uneseni podaci o novom obvezniku i Potvrdu Federalnog zavoda MIO/ PIO s naznakom “suglasan za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje”, kojom se potvrđuje da je podneseni zahtjev za mirovinu osnovan.

 

Po isteku ovjere od (3) mjeseca osiguranik je dužan nadležnom područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K dostaviti Rješenje o mirovini ili ček od posljednje mirovine uz osobnu iskaznicu na uvid. Po dostavljanu Rješenja o mirovini ili čeka od posljednje mirovine osiguranik ostvaruje pravo na ovjeru zdravstvene iskaznice na period od godinu dana od dana uplate doprinosa za umirovljenike.

 

Prijavu članova obitelji na zdravstveno osiguranje vrši osiguranik u Područnim uredima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K temeljem popunjene tiskanice ZO3 (Prijava o promjeni u toku osiguranja) koju ovjerava Federalni zavod MIO/PIO te ostale potrebne dokumentacije, ovisno o kojem članu obitelji je riječ (suprug/a, dijete, roditelj…). Period važenja ovjere zdravstvene iskaznice članovima obitelji je isti kao i kod nositelja osiguranja.

 

Sve dodatne informacije osiguranici mogu dobiti prilikom dolaska u područni uredi Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, putem telefona ili web stranice Zavoda: www.zzo.ba