Objavljena knjiga Gordana Akrapa “Hibridne prijetnje i izazovi”

ZAGREB, 27. veljače 2023. (Hina) – Knjigu sigurnosnoga stručnjaka Gordana Akrapa “Hibridne prijetnje i izazovi – Operacije utjecaja i moderno-sigurnosno oružje” objavili su Hrvatska sveučilišna naklada i Sveučilište u Mostaru.
Knjiga “Hibridne prijetnje i izazovi – Operacije utjecaja i moderno-sigurnosno oružje” (399 str.) podijeljena je na 11 poglavlja – O znanju; Terminologija; Hibridne prijetnje, sukobi i ratovi; Informacijski segment hibridnih prijetnja – operacije utjecaja; Nacionalne informacijske strategije (NIS); Medijske operacije i informacijska nadmoć; Informacijsko-komunikacijski sustav (IKS) i informacijska nadmoć; Protuobavještavanje – primjeri; Operacije utjecaja i domovinski rat; Hibridne prijetnje i kritična infrastruktura (KI); Primjeri operacija utjecaja povezanih s bolešću Covid-19.
Nakladnici ističu kako je autor u knjizi prikazao razvoj znanja u kontekstu upravljanja informacijama i znanjem u procesima nametanja volje napadača napadnutoj ciljanoj publici.
Naglašavaju kako je u znatnom dijelu knjige autor prikazao povijesni razvoj operacija utjecaja, njihovu važnost te predviđanje razvoja, modele i obrasce djelovanja.
Podrobne studije slučaja koje Akrap donosi opisuju i pokazuju prijetnje s kojima smo se kao društvo i država suočavali, suočavamo te ćemo se suočavati i u doglednoj budućnosti, napominju nakladnici.
Ističu kako su u napadajnim djelovanjima koja dolaze iz spektra hibridnih prijetnja – a koje su osjetile države poput Gruzije, Ukrajine, Sirije, najčešće primarne mete napadaja tematska područja obuhvaćena nazivom društvena sigurnost.
Gotovo ih je nemoguće, ocjenjuju, učinkovito i na vrijeme prepoznati, obraniti se te reagirati na njih samo i jedino instrumentima koji državi i društvu stoje na raspolaganju u okviru koncepta nacionalne sigurnosti.
Jedini pravi odgovor na hibridne prijetnje krije se u stavljanju u funkciju koncepta domovinske sigurnosti, koncepta sveobuhvatnoga angažiranja svih efektiva koji nekomu društvu i državi stoje na raspolaganju, navode.
Danas nitko nije potpuno imun na operacije utjecaja iz spektra hibridnih prijetnja, napominju i dodaju kako svatko može postati cilj hibridnoga napadača.
Stoga je, preporučuje knjiga, potrebno ozbiljno pristupiti organiziranomu i sveobuhvatnomu djelovanju i integriranju sposobnosti društva, država i međunarodnih organizacija (npr. EU, NATO) kako bi se stvorili uvjeti kojima bi se zaštitila moderna zapadna demokracija te dostignuta razina prava i sloboda.
Smatraju kako je knjiga vrijedan i izvoran doprinos hrvatskoj znanosti s naglaskom na informacijsko-komunikacijske te sigurnosno-obrambene znanosti jer ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa u predviđanju, ranom uočavanju i prepoznavanju te suočavanju s modernim sigurnosnim izazovima.
Gordan Akrap radio je u sigurnosnom sustavu i diplomaciji Republike Hrvatske. Autor je više knjiga te znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti, izvještajno-sigurnosnih sustava, informacijskog ratovanja te Domovinskog rata.
(Hina)