Održana 22. sjednica Vlade HNŽ-a u Mostaru

Mostar, 19. svibnja 2016. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na održanoj 22. sjednici razmotrila je Informaciju MUP-a o održanim prosvjedima sindikata policije u HNŽ. Tom prigodom istaknuto je kako Vlada razumije poteškoće s kojima se policajci i ostali djelatnici MUP-a suočavaju, ali podsjeća na činjenicu kako je odmah po preuzimanju dužnosti u prioritet svojih aktivnosti stavila rješavanje niza problema koje je zatekla u MUP-u. Obnavljanje voznog parka, opreme i drugih materijalno-tehničkih sredstava, ali i redovitost isplata osobnih dohodaka, doprinosa i naknada konkretni su rezultati brige Vlade o pripadnicima MUP-a, istaknuto je. Činjenica je kako djelatnici MUP-a, kao i drugi korisnici Proračuna, imaju značajna potraživanja na temelju pravosnažnih sudskih presuda, koja se odnose na odredbe kolektivnog ugovora i isplatu dijela toplog obroka i regresa, što je višegodišnji problem naše županije, drugih županija u FBiH i svih razina vlasti u BiH. Spremnost da i ovo pitanje riješi na zadovoljstvo svih Vlada je iskazala do sada provedenim aktivnostima oko izvansudskih nagodbi i sredstvima za tu nakanu planiranim u ovom, ali i u proračunima za sljedeće godine. Vlada je još jednom istaknula odlučnost da se neriješena pitanja nastave sustavno rješavati i u tim naporima očekuje razumijevanje i potporu kako bi već započeti proces rješavanja ovih problema dovela do kraja.

Također, Vlada je nastavila aktivnosti u svezi s gospodarskim društvom „Energopetrol“ d.o.o. Mostar, te zadužila Interresornu radnu skupinu da izvrši cjelovitu analizu stanja u tom poduzeću i prikupe relevantnu dokumentaciju vezanu za njegovo poslovanje, te Vladi dostave mišljenje oko budućih koraka koje je potrebno poduzeti.

Vlada je dala suglasnost na Izvješće o izvršenju financijskog plana Zavoda   zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2015. godinu u iznosu od 119.044.000,00 KM, koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku proceduru. Tom prigodom istaknuto je kako je Zavod izmirio obveze prema zdravstvenim ustanovama, gdje je za bolnice izdvojeno 52.954.449,00 KM, te domove zdravlja 28.494.279,00 KM. Također, za lijekove s pozitivne liste lijekova utrošeno je 12.307.502,00 KM, za ortopedska pomagala 1.582.120,00 KM, te za liječenje izvan HNŽ i BiH 2.384.823,00 KM.

Pored toga, Vlada je dala suglasnost na Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u HNŽ za 2015. godinu.

S ciljem provedbe započetih aktivnosti oko sudjelovanja u projektu „Energetska učinkovitost u BiH“, Vlada je usvojila potrebne odluke kako bi moglo započeti realiziranje projekta u vrijednosti od više od 5 milijuna KM na sedam obrazovnih i zdravstvenih ustanova u HNŽ.

Vlada je razmotrila Informaciju o izradi Zakona o državnoj službi HNŽ koju je priredilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, te je donesena odluka da Ministarstvo priređene varijante zakona dostavi županijskim tijelima uprave kako bi Vlada u najskorije vrijeme utvrdila buduće korake ka donošenju Zakona.