Odgovor HAZU na “Deklaraciju o granicama srpskog jezika”

ZAGREB, 19. srpnja 2022. (Hina) – Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti reagirao je na “Deklaraciju o granicama srpskog jezika” te se u svome odgovoru osvrće, kako naglašavaju, na očite neistine i pogrešna tumačenja povijesnih činjenica iznesene u toj deklaraciji.

“Deklaracija o granicama srpskog jezika” donesena 19. lipnja na Trećoj interkatedarskoj srbističkoj konferenciji nedvojbeno je sastavljena s istim ciljevima i u okviru iste velikosrpske politike koja je već proizvela “Načertanije” Ilije Garašanina i “Memorandum” Srpske akademije nauka i umetnosti, ističe Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU u odgovoru usvojenom 11. srpnja.

“To nas ne iznenađuje. Međutim, ono što iznenađuje je više nego skromna znanstvena razina teksta koji su sastavili njezini autori, svjesno zanemarujući, iskrivljujući ili krivotvoreći činjenice, kao i spoznaje lingvističke teorije, slavistike, poredbenopovijesne lingvistike i sociolingvistike”, stoji u odgovoru Odbora HAZU.

Politička se manipulacija, dodaju, “ne može prikriti takvom nazovi-znanošću i nadamo se da će se i u Srbiji pronaći ozbiljniji lingvistički glasovi koji će od nje odustati”.

“U Hrvatskoj smo se na takva ideološka nasilja u jezičnoj politici već navikli još u jugoslavenskim vremenima, ali voljeli bismo da više ne moramo živjeti u prošlosti koja se pokazala neodrživom, već da se možemo okrenuti mirnijoj budućnosti koja u znanosti podrazumijeva poštovanje istine, a u životu toleranciju i, ako je moguće, suradnju i uzajamno poštovanje. Uostalom, hrvatski jezik priznat je kao ravnopravan jezik u Europskoj uniji”, ističe Odbor HAZU.

“Deklaracija o granicama srpskog jezika” donesena je na konferenciji na kojoj su sudjelovali predstavnici svih srbističkih katedri na sveučilištima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao i predstavnici Instituta za srpski jezik SANU, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

Odbor HAZU u svom se odgovoru, kako ističu, osvrće samo na očigledne neistine i pogrešna tumačenja povijesnih činjenica u “Deklaraciji”.

“Kao što ćemo vidjeti, temeljna je neistina što njezini autori polaze od teze Vuka Stefanovića Karadžića o štokavskom narječju kao u osnovi isključivo srpskome. Ta je teza, iznesena prije više od 150 godina u Karadžićevu pamfletu ‘Srbi svi i svuda’, činjenično neutemeljena i u znanosti odavno odbačena”, ističe Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika te u nastavku teksta analizira i odgovara na jedanaest tvrdnji iznesenih u “Deklaraciji”.

Cjelovit tekst Odgovora HAZU može se pročitati na linku:

https://www.info.hazu.hr/2022/07/odgovor-na-deklaraciju-o-granicama-srpskog-jezika/

(Hina)