ODRŽAN ONLINE SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ORGANIZIRANE ILEGALNE IMIGRACIJE

Na sastanku je razgovarano o zajedničkim aktivnostima članova udarne grupe u oblasti trgovine ljudima i ilegalnih imigracija.
Sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije održan je putem video-konferencije, a na sastanku su sudjelovali predstavnici pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i agencija za provođenju zakona sa nivoa države Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici međunarodnih institucija koje su uključene u borbu protiv trgovine ljudima.
Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, predsjedavala je sastankom Udarne grupe te upoznala prisutne o aktivnostima na uspostavi odvojenog odsjeka u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, u kojem će tužioci raditi na predmetima trgovine ljudima i ilegalnih migracija, što će značajno pomoći u efikasnijem radu na predmetima u ovoj oblasti.
Razgovarano je o aktivnostima nadležnih institucija i agencija u Bosni i Hercegovini u narednom periodu, saradnji sa međunarodnim organizacijama i institucijama u ovoj oblasti, kao i radu i aktivnostima koje će pomoći poboljšanju statusa Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, u analizama koje provode međunarodna tijela i institucije.
Sastanci Udarne grupe, uprkos otežanim uslovima zbog pandemije Covid 19, kontinuirano su održavani u proteklom periodu, tako da je ovo peti sastanak u ovoj godini, što ukazuje na posvećenost i važnost rada ovog tijela u borbi protiv trgovine ljudima i organiziranih ilegalnih migracija.