Održan završni sastanak o malodobničkoj delikvenciji

 

MOSTAR, 28. travnja 2016 – “Ako svi radimo na preventivnim aktivnostima, onda na vrijeme možemo uočiti problem i devijantne pojave ponašanja, možemo na vrijeme poduzeti određene mjere kako bismo takva ponašanja spriječili”, kazao je danas gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je sudjelovao na sastanku Radne grupe, formirane sa svrhom borbe protiv malodobničke delinkvencije, na kojem se govorilo o sigurnosnoj situaciji u Gradu Mostaru s posebnim osvrtom na malodobničku delinkvenciju.
Sastanku su uz predstavnike Grada Mostara nazočni bili i predstavnici HNŽ-e sigurnosnih agencija Centra za socijalni rad te četiri aktiva direktora i ravnatelja osnovnih / srednjih škola HNŽ-e. U ime premijera HNŽ-e dr. Nevenka Hercega sastanku je bio nazočan Marko Arapović koji je izrazio riječi zahvale gradonačelniku Bešliću na ovoj inicijativi koja će svakako biti i jeste podržana od Vlade HNŽ-e.
Govoreći o malodobničkoj delinkvenciji, gradonačelnik Bešlić je kazao kako je riječ o vrlo složenom problemu koji obuhvaća cjelokupno društvo i kako svatko sa svoje razine nadležnosti počevši od škola, ministarstva, zavoda, Grada, treba uraditi dio posla kako bi se spriječili slučajevi malodobničke delinkvencije. Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić 14. srpnja prošle godine donio je Akcijski plan prevencije malodobničkog prijestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Mostaru za 2015. – 2017. godinu. Osnovana je Radna grupa koja je dodatno analizirala situaciju u oblasti nasilja i malodobničkog prijestupništva, identificirala je niz žarišnih problema u lokalnoj zajednici u oblasti prevencije nasilja, malodobničkog prijestupništva i primjene alternativnih mjera u postupanju s djecom i maloljetnicima u riziku i kontaktu sa zakonom.
Također, utvrđeni su i ciljevi i podciljevi utemeljeni na identificiranju problema, a Radna je grupa preporučila i mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se preventivno djelovalo na pojavu malodobničkog nasilja i prijestupništva kao i primjenu alternativnih mjera u postupanju s djecom i maloljetnicima u riziku i kontaktu sa zakonom.
Direktorica IV. Osnovne škole i članica spomenute Radne grupe Seada Kuštrić je kazala kako je Radna grupa tijekom svoga rada donijela 59 alternativnih mjera koje bi sve relevantne institucije trebale ugraditi u svoje programe rada i trebale ih provoditi.
“Potrebno je koordinirati s provođenjem alternativnih mjera pa će biti i osnovano jedno koordinacijsko tijelo na nivou HNŽ-a a danas će biti proslijeđena inicijativa da se napravi jedan akcijski plan na nivou županije koji će sadržati sve elemente koje je donijela Radna grupa”, kazala je Kuštrić te dodala da je u tijeku je provođenje istraživanja kojim će se dobiti točni podatci o prisutnosti malodobničke delinkvencije. Kuštrić je najavila i održavanje konferencije u lipnju tijekom koje će biti prezentirani rezultati toga istraživanja.
Sastavni dio Radne grupe čini i policija koja se aktivno uključila te, kako su istaknuli na sastanku održanom u Gradskoj vijećnici, ovaj prijedlog Mostaru donosi jednu sigurniju poruku kojoj će u buduće pristupati ozbiljnije.
”U ovom protokolu je sadržano dosta preventivnih mjera, koje je policija i dosad provodila, no sad će se još ozbiljnije tomu pristupiti, kako bi se izbjegli slični slučajevi. Možemo očekivati bolju suradnju i Grada i škola, te s ovim možemo samo krenuti prema naprijed”, rekao je Dalibor Drlje, savjetnik ministra unutarnjih poslova HNŽ-e Slađana Bevande.
Alise Balić, sestre preminulog mladića Đanija Balića, koja je aktivno sudjelovala u radu skupine kazala je kako joj je drago što je ovaj plan uspio te da se nada da ćemo u skorije vrijeme početi s provedbom jer ovo što se događa u današnjem društvu nije dobro.
– Moramo raditi na čitavom kolektivu, jer zakazalo je sve, od obrazovanja do obitelji. Moramo raditi na tomu da uopće ne dođe do upotrebe zakona, na resocijalizaciji, na poboljšanju aktivnosti za mlade ljude, jer to je jedini način da ih spasimo, kako se ponovno ne bi dogodio slučaj mog brata, 19. prosinca, te kako nikad više niti jedan život ne bi bio izgubljen- poručila je Alisa Balić.

Ured za odnose s javnošću