Održana 28. sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ/K – Zavod izdvojio dodatna sredstva za korisnike stoma vrećica

 

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije/kantona održalo je 28. redovitu sjednicu.
Članovi Vijeća razmatrali su i usvojili četiri odluke, jedan pravilnik i šest izvješća.
Posvećujući posebnu pozornost osiguranicima, a poštujući zahtjev skupine osiguranika korisnika sanitarnih sprava i pomagala (stoma vrećica) koji su se prije mjesec dana sastali s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K ,Radom Bošnjakom, Stručna Služba Zavoda analizirala je postojeću Odluku o visini sudjelovanja ZZO – a HNŽ/K u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. Urađena analiza pokazala je kako je zahtjev ove skupine osiguranika opravdan pa je Upravnom vijeću na usvajanje dostavljena Odluka o izmjeni važeće Odluke.
Izmijenjenom Odlukom, koju je Vijeće jednoglasno usvojilo, umjesto dosadašnjeg sudjelovanja Zavoda od 80 KM i 100 KM (ovisno o vrsti stoma vrećice) sudjelovanje Zavoda, za sve stoma vrećice (ureo, ileo i kolostome) povećano je na 120 KM mjesečno. Usvojena Odluka će se primjenjivati od 01.06.2016. godine i biti će objavljena u „Narodnim novinama Hercegovačko – neretvanske županije/kantona“. Za realizaciju usvojene odluke Zavod će izdvojiti dodatna sredstva u iznosu od 45.000 KM na razini godine.
Također, poštujući zaključak s prethodne sjednice Upravnog vijeća, Stručna služba Zavoda, izradila je i Vijeću na usvajanje dostavila Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ/K. Dopunom Odluke predloženo je da djeca, do navršene 18 – e godine života, budu oslobođena plaćanja premije odnosno sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNŽ/K. Predloženu dopunu Upravno vijeće Zavoda jednoglasno je prihvatilo i, putem resornog ministarstva, uputilo u daljnju proceduru.
Pored već navedenog Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo i sva kvartalna izvješća o poslovanju Zavoda te Izvješće o radu Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva zbog privremene spriječenosti za rad za 2015. godinu.