Održana druga sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ-a

 

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a  održalo je drugu redovitu sjednicu i usvojilo Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Program rada Upravnog vijeća Zavoda za 2018. godinu, Izvješće Ureda za reviziju institucija u F BiH o financijskoj reviziji Zavoda za 2016. godinu i Plan provedbe preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH.

Ured za reviziju institucija u F BiH imao je 30 preporuka, a Planom aktivnosti na provedbi preporuka koji je izradila Stručna služba Zavoda definirani su precizni rokovi za otklanjanje istih. Već sada, od 30 preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH Zavod je izvršio njih 13, dio preporuka su kontinuirane aktivnosti koje se sukladno tomu i provode, a ostale preporuke biti će realizirane tijekom 2018.godine.

Vijeće je donijelo i novi Pravilnik o uvjetima, načinu korištenja i visini troškova prijevoza sanitetskim vozilom koji je usklađen s Tarifom zdravstvenih usluga i Uputstvom za primjenu Tarife zdravstvenih usluga. Usklađivanjem Pravilnika s Tarifom zdravstvenih usluga naknada prijevoza sanitetskim vozilom umjesto dosadašnjih 30% iznosi 35% od cijene jedne litre utrošenog goriva po prijeđenom kilometru.