OPTUŽENI FATIH (AVDULAH) HASANOVIĆ SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU ZA SUDJELOVANJE NA RATIŠTU U SIRIJI

Optuženi Fatih (Avdulah) Hasanović, zv. „Ebu Sara“, rođen 29.04.1991. godine u Zvorniku, državljanin BiH, priznao je da je boravio više mjeseci na produčju Sirije i Iraka, gdje je djelovao u okviru paravojnih formacija i struktura tzv. „ISIL-a“, koje su od strane Vijeća sigurnosti proglašene terorističkom organizacijom.
 
U skladu sa sporazumom, za optuženog je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 1 godine.
 
Za optuženog je predloženo i izricanje dodatne uvjetne kazne za neovlaštenu proizvodnju ili prometa oružja ili eksplozivnih materija, za koje je predložena uvjetna kazna od godinu dana zatvora, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 godine ne počini novo kazneno djelo.
 
Sporazumnim priznanjem, optuženi se obavezao na svjedočenje u ovom i drugim predmetima, kada ga pozovu tužiteljstvo ili sud.
 
Priznanjem krivnje, optuženi se odrekao prava na suđenje kao i prava žalbe na presudu koju mu u ovom predmetu izrekne Sud BiH.
 
Ovo sporazumno priznanje doprinijet će saznanju informacija o državljanima BiH, koji se nalaze na području Sirije i Iraka i naporima pravosudnih i policijskih agencija u borbi protiv terorizma.