Parku Rektorata Sveučilišta u Mostaru darivana endemska Bunya

Mostar, 3. ožujka 2016. Ravnateljca tivatskog gradskog parka Tanja Krstović, na inicijativu gospođe Gordane Maslov darivala je parku Rektorata endemsku vrst drveta Araucariaceae tkz. Bunya.

Inače, tivatski gradski park, poznat je u susjedstvu kao jedan od parkova sa najvećim brojem endemskih vrsta drveća jer su tivatski pomorci u prošlim stoljećima imali obvezu donositi sadnice iz svih krajeva svijeta. Optimalna klima i pozornost građana učinila je da su u ovom parku preživjela drveća stara nekoliko stotina godina.

Na obostrano zadovoljstvo darivana je ova znamenita biljka Sveučilištu i Gradu Mostru, a jučer su je zasadile Gordana Maslov, rektorica prof.dr.sc. Ljerka Ostojić i povjesničarka umjetnosti, tivćanka zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Danijela Ucović.

12823456_10206587890710942_2601062468198631984_o