PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA RATNI ZLOČIN U TRAVNIKU

 

 

Tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

 

-Hodžić Mirsada, zv. „Abu Džafer“, ranije se zvao Abdalla Hany, rođenog 1970. godine u Egiptu, nastanjenog u BiH, ranije osuđivan.

 

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, za vrijeme sukoba između Armije R BiH i HVO-a, na području Travnika, u svojstvu pripadnika posebne jedinice odreda „El Mudžahid“, pri III Korpusu Armije R BiH, postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

 

Navedeni je optužen da je u mjesecu listopadu 1993. godine, na području Travnika, u namjeri uzimanja za taoce osoba hrvatske nacionalnosti u cilju razmjene za zarobljene pripadnike odreda „EL Mudžahid“, naoružan, zajedno sa drugim osobama, uz prijetnju oružjem, ušao u stan u kojem su živjeli civili hrvatske nacionalnosti, odakle su izveli I.F. i K.P., koje su uz prijetnje po život izveli iz zgrade do vozila u kojem se nalazio još jedan civil hrvatske nacionalnosti I.R., te su otete civile odveli u mudžahedinski kamp u mjestu Orašac, gdje su se nalazila još dva oteta civila D.A. i D.P.

 

Nakon toga, optuženi je zajedno sa drugim osobama mučio i zlostavljao otete civile, nanoseći im snažan tjelesni i duševni bol i patnje, kao i tjelesne ozlijede.

 

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba između Armije BiH i HVO-a, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, sudjelovao u protuzakonitom uzimanju talaca i zatočenju i pomagao u namjernom nanošenju snažnog tjelesnog i duševnog bola i patnji i mučenju otetih civila, čime je počinio kazneno djelo- ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173. KZ BiH.

 

Optužnica je uz dokazni materijal, proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.