Potpisan Sporazum o suradnji između  Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u petak 17. ožujka 2023. godine upriličen je radni sastanak i potpisivanje Sporazuma o suradnji između  Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Sporazum o suradnji potpisali su direktor Agencije Ivan Luburić i dekan prof. dr. sc. Igor Živko. Tijekom radnog sastanaka razgovoralo se o suradnji dviju institucija u području sektora osiguranja, osposobljavanju studenata kroz reviziju nastavnih planova za potrebe tržišta osigurnja, programa edukacije za korisnike i djelatnike sektora osiguranja te podizanja svijesti značaja osiguranja u životu pojedinca i gospodarstva. Sastanku je nazočila gđa. Mirjana Vegar pomoćnica direktora u Sektoru za posredni nadzor društava za osiguranje i Zaštitnog fonda F BiH te prodekani prof. Anela Čolak i prof. Nikola Papac.