POVODOM DANA NEOVISNOSTI BiH: SRIJEDA – NERADNI DAN

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH, broj: 9/95), utvrđeno da je 1. ožujka  – Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državna tijela, poduzeća i druga pravna lica ne rade.
U skladu s tim, 1. ožujka- Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine se obilježava samo jedan dan i to na dan samog praznika.
Imajući to u vidu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je srijeda, 1. ožujka 2023. godine, neradni dan.
URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU