Predstavljen prednacrt prostornog plana HNŽ-a

Mostar, 8. lipnja 2016. godine: Danas je, u zgradi Vlade Hercegovačko- neretvanske županije, održana prva sjednica Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ je, kao nositelj pripreme i izrade ovog iznimno značajnog dokumenta, već ranije pripremilo Program rada za izradu Plana, te utvrdilo projektne zadatke za izradu sektorskih studija potrebnih za izradu Prostorne osnove.

Savjet za izradu Prostornog plana danas je razmatrao urađeni Prednacrt Prostornog plana HNŽ, te istaknuo sljedeće korake koje je potrebno učiniti u izradi i donošenju Prostornog plana Hercegovačko- neretvanske županije.

Prezentiranju Nacrta Prostornog plana Hercegovačko- neretvanske županije, kao članovi Savjeta, bili su nazočni i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave, koji su pozdravili dosada urađeno, te ukazali na specifičnosti problema vezano za prostorno planiranje u njihovim općinama za koje očekuju kako će biti uvažene do konačnog usvajanja Prostornog plana HNŽ/K.

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ, koji je ujedno i predsjedatelj Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ, u obraćanju je istaknuo kako će ova radna skupina nastaviti kontinuitet rada prethodnog saziva ovog radnog tijela i uspješno privesti kraju zahtjevni zadatak izrade ovog strateškog dokumenta.

Govoreći o dosada urađenom, predsjednik Herceg istaknuo je kako Prostorna osnova Prostornog plana  sadrži snimku postojećeg stanja u prostoru Hercegovačko- neretvanske županije i kako su u temelju baznog dijela Prostornog plana analizirane mogućnosti prostora HNŽ s ciljem utvrđivanja objektivne i prihvatljive prikladnosti prostora za takav razvitak koji će zadržati temeljnu prostornu ravnotežu i osobitosti prostora HNŽ.

” Na tom tragu, Prostorna osnova Prostornog plana HNŽ ponudila je osnovne ciljeve planiranog razvitka – koncepciju razvitka – te je, kao integralni dokument – usvojena na Vladi HNŽ kao informacija, čime se moglo pristupiti drugoj fazi rada – izradi Projekcije prostornog razvitka u sklopu Prostornog plana HNŽ.

Sukladno dinamici rada na izradi Prostornog plana HNŽ, ovaj dokument je koncem prošle godine dovršen u fazi Prednacrta i upućen na uvid svim članovima ovoga tijela, kojima zahvaljujem što su se na konstruktivan način uključili u ovaj posao. Sva interveniranja koja ste u dobroj nakani učinili pomoći će nositelju izrade Plana te imaju svoju specifičnu težinu i iz razloga što su ovdje, pored eksperata-stručnjaka, i predstavnici županijskih i općinskih tijela uprave; time stajališta koja su iznesena odražavaju poziciju tih institucija prema tijeku i sadržaju izrade Plana”, kazao je Herceg.

Podsjetio je i na to kako je u okviru Akcijskog plana za realiziranje Reformske agende za BiH, Vlada HNŽ izradu Prostornog plana stavila u vrh prioriteta u radu ističući da je 2018. godina krajnji rok za donošenje Strategije razvitka i Prostornog plana Hercegovačko- neretvanske županije.

Nakon iscrpne rasprave Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ zaključeno je kako je ponuđeni, i na današnjoj sjednici razmotreni materijal – Prednacrt Prostornog plana  HNŽ, korektno izveden i sugerirano je da se pristupi njegovoj konačnoj doradi na tragu sugestija iznesenih u radu današnje sjednice ovoga tijela.