PREDSTAVNICI MMF-a U POSJETI SAVEZU OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH

Sarajevo – Savez općina i gradova Federacije ugostio je izaslanstvo MMF-a. Sastanku su ime Saveza prisustvovali načelnici Ljubo Grizelj, načelnik Općine Grude i Asim Mekić, načelnik Općine Busovača, te Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bopsne i Hercegovine (SOGFBiH).

Direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Travnjanin je tom prigodom upoznala predstavnike MMF-a s aktivnostima i projektima na kojima radi Savez, dok je načelnik Općine Grude Grizelj, govorio o radu Predsjedništva Saveza.

Asim Mekić je naveo probleme funkcioniranja državnog aparata, nekonzultiranja SOGFBiH prilikom donošenja zakona koji se odnose na jedinice lokalne samouprave. Upoznao je prisutne sa problemima raspodjele javnih prihoda gdje viši nivoi vlasti uzimaju veći dio za sebe nego što im pripada, a na štetu općina i gradova.

Predstavnici MMF-a smatraju da se Savez mora konsultirati prilikom donošenja zakona koji se odnose na općine i gradove. Spomenuli su Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, Zakon o porez na dohodak i Zakon o porezu na dobit. Predstavnici MMF-a su zainteresirani za informacije oko navedenih zakona, kao i da li je rađena analiza ili neki dokument koja se fokusira na probleme koje su iznijeli načelnici. Suštinsko je da se treba razjasniti što pripada višim razinama vlasti, a što jedinice lokalne samouprave zbog planiranja i razvoja. Također, na pitanje o povećanju poreza na dohodak građana unutar općina i gradova, načelnik Grizelj je rekao da se ne slaže sa tim prijedlogom i istakao problem crnog tržišta i velikog broja nezaposlenih.

SOGFBiH