Prijava za članstvo u Vijeće mladih Grada Mostara

Zašto postati članom Vijeća?

  • Proširiti svoje neformalno znanje kroz: timski rad, prisustvo raznim lokalnim i državnim seminarima
  • Steći iskustva kroz volontiranje i uključivanje u projekte za društvenu dobrobit, i na taj način doprinjeti svojoj zajednici
  • Sudjelovati u identificiranju problema mladih Mostara, te izradi projekata kojima bi se oni riješili

Što je Vijeće mladih Grada Mostara?

  • Nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja djeluje na području Grada Mostara, okupljajući u svoje članstvo mlade građane, koji svojim djelovanjem kroz razne projekte utječu na poboljšavanje životnih uvjeta mladih u lokalnoj zajednici
  • Čine je predstavnici omladinskih nevladinih organizacija u Mostaru, te je kao takva krovna organizacija za mlade.

 

Struktura Vijeća

  • Skupština (15)- najviše zakonodavno tijelo Vijeća, koje broji 15 članova, izaslanika jedne od 8 organizacija članica Vijeća
  • Upravni odbor (6)- najviše izvršno tijelo Vijeća, broji 6 članova iz Skupštine, od kojih su 4 koordinatori Radnih tijela, zajedno sa Predsjednikom Upravnog i Predsjednicom Skupštine
  • Radna tijela(4)- na čelu su koordinatori, koji su članovi UO, u njima upravo vi možete djelovati kao vanjski suradnici VMGM-a

APLIKACIJSKI LINK ZA ČLANSTVO: https://podio.com/webforms/15373734/1030839