Primorac: Avioni nisu kasnili ni sekundu, ispunili smo sve zahtjeve EU

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) već mjesec i pol, otkako je preuzela kontrolu gornjeg sloja zračnog prostora iznad 10.000 metara, vrlo uspješno opslužuje zračni promet.

Direktor BHANSA-e Davorin Primorac kazao je za „Dnevni avaz” da nakon preuzimanja kon­trole 5. prosinca 2019. godine nisu uvodili ni­kakve restrikcije niti su uzrokovali sekundu kašnjenja aviokompanijama.

-Bili smo apsolutno kapacitirani u svakom smislu. Naši kontrolori, sustavi, oprema bili su na adekvatnom nivou i dokazali smo da smo se opravda­no poja­vili kao ravnopravan pružatelj us­luga zračne navigacije u Europi. Imamo sposobno­st da ispunimo sve zahtjeve koji se stavljaju pred nas – kazao je Primorac.

On dodaje da trenut­no opslužuju 700 aviona dnevno, dok je u isto vri­jeme lani taj broj bio 80 aviona.

-Prema našim plano­vima i prognozama, obim posla će se povećavati. Vrhunac će bili naljeto ili krajem ljeta, kada ćemo trebati opslužiti 1.400 do 1.500 zrakoplova u danu – naveo je Primorac.

Vrlo je važna činjenica, ističe čelnik BHANSA-e, da je BiH kao država ispu­nila sve zahtjeve koje pred sve članice EU postavlja Europska komisija.

-Usklađeni smo sa svim tim zahtjevima, isto kao Njemačka ili Austrija. Kada govorimo o BHANSA-i i civilnom zračnom prometu, mi smo u tom smislu već dio Europe – naveo je Primorac.

On je naglasio da su povećanjem obima posla porasli i prihodi BHANSA-e, ali i troškovi.

-Naši prihodi, odnos­no troškovi će se povećati 34 posto na nivou godine, što je 12 ili 13 milijuna maraka. Ti novci će biti utrošeni za daljnje obrazo­vanje našeg kadra, za plaće, za kapitalne investi­cije, operativne troškove – naglasio je Primorac.