U novoj akademskoj godini na PF Sveučilišta u Mostaru kriminalistika i sigurnosni menadžment

Mostar- Ovoga tjedna u Jutarnjem programu Mostarske panorame ugostili smo  prof.dr.sc. Vesnu Kazazić, dekanicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i prof.dr.sc. Sabrinu Horović, voditeljicu katedre kaznenog prava na PF Sveučilišta u Mostaru.

Povod za razgovor je novi smjer u novoj akademskoj 2016./2017. Kriminalistika i sigurnosni menadžment, potom Dani prava od 23. do 27. svibnja i tradicionalno Međunarodno pravno savjetovanje koje će se od 17. do 19. lipnja održati u Neumu.

Podsjećamo na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Prijave na natječaj za upis u I. (srpanjskom) razredbenom roku predaju se u Studentsku referadu Fakulteta od 27. lipnja do 2. srpnja 2016. godine, a za upis u II. (rujanskom) razredbenom roku od 1. do 6. rujna 2016. godine.

Prijave na Natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon I. roka.

 

AUDIO: VESNA KAZAZIĆ razgovor

 

AUDIO: SABRINA HOROVIĆ razgovor