Registracija u FBiH

Aktivnosti projekta Registracija nekretnina u FBiH

-Blizu 360.000 vlasnika u FBiH riješilo pitanje nekretnina, a rezultat bi bio bolji da se vlasnici više odazivaju na pozive sudova.

Željko Obradović,direktor Federalne uprave za geodetske poslove i imovinskopravne poslove